De CE-markering

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de EER. CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Het doel van de CE-markering is tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de producent of importeur aan dat hij voor het betreffende product een conformiteitverklaring heeft opgesteld. In deze conformiteitverklaring is de producent of importeur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht zich aansprakelijk te stellen voor zijn product.

De regelgeving heeft vooral betrekking op de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten van de producten.

Binnen ons bedrijf zijn de PVC-ramen van het type Schüco goedgekeurd met een CE-markering.

 

Deze tekst komt oorspronkelijk van het Wikipedia artikel CE-markering en aangepast voor gebruik op de site Standaertfreddy.be. De tekst is gelicenseerd onder de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL).

Sitemap